Jäähdytinten yleinen vikaanalyysi ja ratkaisut

2024-03-01

Analyysi ja ratkaisujäähdytinepäonnistuminen riippuu tietystä vikatilanteesta. Jos jäähdytin epäonnistuu, se on käsiteltävä ammattimaisesti ajoissa, jotta varmistetaan jäähdyttimen turvallinen ja vakaa toiminta; ja tarkista säännöllisesti, ovatko jäähdyttimen eri osat kuluneet tai vaurioituneet. Jos se on vaurioitunut, se on vaihdettava ajoissa. Lisäksi jäähdyttimiä ostaessaan yritysten tulee kohtuudella sovittaa jäähdyttimet tuotantotarpeiden mukaan, jotta Jiusheng-jäähdyttimiä voidaan käyttää paremmin ja yritysten käyttökustannuksia alennetaan.

Seuraavat ovat joitain yleisiäjäähdytinviat ja vastaavat ratkaisut:


1. Huono jäähdytysteho/pienentynyt jäähdytyskapasiteetti: analyysi voi johtua kylmäainevuodosta, vakavasta liasta lauhduttimessa, huurresta höyrystimessä, kompressorin viasta jne.

Ratkaisu: Tarkista ja korjaa kylmäainevuodot, puhdista lauhdutin, sulata höyrystin, tarkista ja korjaa tai vaihda kompressori.


2. Liiallinen kompressorin melu/värinä: analyysi voi johtua kompressorin sisäisestä viasta, epävakaasta asennuksesta, epänormaalista jäähdytystuulettimesta jne.

Ratkaisu: Tarkista ja korjaa tai vaihda kompressori, säädä asennuksen vakautta, tarkista ja korjaa tai vaihda jäähdytystuuletin.

3jäähdytinei voida käynnistää: analyysi voi johtua sähkökatkosta, ohjauspiirin viasta, painekytkimen viasta ja muista syistä.

Ratkaisu: Tarkista virtalähde, tarkista ohjauspiiri, tarkista ja säädä painekytkin.


4. Jäähdyttimen vesivuoto: analyysi voi johtua jäähdytysvesiputkien löysästä liitännästä, lauhduttimen vesivuodosta, höyrystimen vesivuodosta jne.

Ratkaisu: Tarkista ja kiristä jäähdytysvesiputken liitäntä, korjaa lauhduttimen vuotava osa, korjaa tai vaihda vuotava höyrystin.

5. Epänormaali jäähdytysveden lämpötila: Analyysin syynä voi olla jäähdytysvesipumpun vika, vesiventtiili ei toimi, epävakaa veden virtaus jne.

Ratkaisu: Tarkista jäähdytysvesipumppu, korjaa tai vaihda toimimaton vesiventtiili, tarkista ja säädä veden virtaus.


Jäähdyttimen vikaanalyysi ja ratkaisut ovat kattava tehtävä. Edellä mainittuihin vioihin ja ratkaisuihin on suositeltavaa hakea ammattilainenjäähdytinhuoltohenkilöstö suorittaa yksityiskohtaiset vikadiagnoosit ja korjaustyöt turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Samalla säännöllinen huolto on myös erittäin tärkeää vikojen ehkäisyssä ja laitteiden käyttöiän pidentämisessä.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy