Jäähdyttimen vaikutus muovimuottiteollisuuteen

2023-09-16

Jäähdyttimetvoi parantaa tuotteiden laatua, tuotannon tehokkuutta ja muotin käyttöikää muovimuottiteollisuudessa, ja sillä on tärkeä rooli muovituotteiden tuotannossa. On syytä huomata, että jäähdyttimen valinta ja käyttö tulisi määrittää tietyn ruiskuvaluprosessin ja muovimateriaalien mukaan, jotta varmistetaan, että jäähdytin pystyy tarjoamaan riittävän jäähdytyskapasiteetin ja saavuttamaan odotetun vaikutuksen. Samalla vaatimukset jäähdytysveden laadulle ja jäähdytysjärjestelmän puhdistamiselle ja kunnossapidolle ovat myös keskeisiä linkkejä.


Asiakastapaus: Asiakas on ruiskuvalutehdas, joka valmistaa erilaisia ​​muovituotteita, kuten muoviosia, vesikuppeja, kansia jne. He käyttivät aiemmin perinteistä jäähdytysvesijärjestelmää, eikä vaikutus ollut hyvä, mikä aiheutti ongelmia, kuten kutistumista. ja joidenkin tuotteiden muodonmuutos, joka vaikutti tuotteiden laatuun ja tuotannon tehokkuuteen.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi asiakas päätti ottaa käyttöön jäähdyttimet optimoidakseen ruiskuvalutuotantoprosessinsa. He valitsivat tarpeitaan vastaavan jäähdyttimen ja testasivat sen käytössä.

Muovimuottiteollisuuden asiakkaat ovat saavuttaneet seuraavat vaikutukset jäähdyttimien avulla:


1. Ohjaa muotin lämpötilaa: Koska jäähdytin voi hallita muotin lämpötilaa vakaasti ja tarkasti, asiakkaan muotin lämpöjännitys vähenee huomattavasti, ja myös muotin kuluminen helpottuu merkittävästi. Asianmukainen muotin lämpötila edistää muovimateriaalien juoksevuutta, vähentää vääntymistä, muodonmuutoksia ja muita laatuongelmia ja voi parantaa ruiskupuristettujen tuotteiden pinnan viimeistelyä ja vähentää myös muotin vaihto- ja ylläpitokustannuksia.


2. Paranna tuotteen laatua: Jäähdyttimen jäähdytysvaikutuksella muovituotteiden kutistumista ja muodonmuutoksia voidaan vähentää tehokkaasti. Tuotteen kokoa, tarkkuutta ja pinnan laatua parannetaan vastaamaan asiakkaan vaatimuksia.

3. Pidennä muotin käyttöikää: Oikea jäähdytys voi vähentää muotin kulumista ja välttää korkean lämpötilan aiheuttamat muotin vauriot. Jäähdytyslaite voi tehokkaasti vähentää muotin lämpötilarasitusta käytön aikana ja pidentää muotin käyttöikää.


4. Paranna tuotannon tehokkuutta:jäähdytinvoi nopeasti laskea muotin lämpötilaa ja lyhentää tuotteen jäähdytysaikaa, mikä lyhentää koko tuotantosykliä. Asiakkaiden tuottavuus on parantunut merkittävästi, tilaukset valmistuvat nopeammin ja tuotantomäärät ovat kasvaneet.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy